ინდუსტრიული სექციური კარი

სტანდარტული აწევა

კარის სამონტაჟოდ ღიობის ზემოთ საჭიროა 420 მმ. კარის მაქსიმალური წონა 660 კგ. მაქსიმალური ზომა: 8500 მმ (სიგანე) x 7000 მმ (სიმაღლე). კარის მაქსიმალური კვადრატულობა 48 კვ.მ 

მაღალი აწევა

ამ ტიპის აწევა გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ღიობის ზემოთ ჭერამდე სიმაღლე დიდია. კარის მაქსიმალური წონა 660 კგ. მაქსიმალური ზომა 8500 მმ (სიგანე) x 6000 მმ (სიმაღლე). კარის მაქსიმალური კვადრატულობა 48 კვ.მ 

ვერტიკალური აწევა

საუკეთესო გადაწყვეტილება როდესაც ღიობის ზემოთ ჭერამდე სიმაღლე დიდია. ვერტიკალური აწევისას არ იკარგება ზედმეტი სივრცე. კარის მაქსიმალური წონა 462 კგ. მაქსიმალური ზომა 8500 მმ (სიგანე) x 5500 მმ (სიმაღლე). კარის მაქსიმალური კვადრატულობა 48 კვ.მ