სექციური კარი სახლისთვის

სისტემა home-X

HOME-X-ის სისტემა გამოირჩევა მონტაჟის სიმარტივით, ზამბარები განთავსებულია გვერდით. კარის მაქსიმალური წონა 130 კგ. მაქსიმალური სიგანე 5500 მმ , სიმაღლე 3000 მმ. კარის მიმმართველის დასამაგრებლად გვერდებიდან საჭიროა 85 მმ და ღიობის ზემოთ სჭირდება 120 მმ

სისტემა home-R

HOME-R გამოიყენება შედარებით მძიმე კარისთვის. მისი ზამბარები განთავსებულია ზემოთ და უკან. მაქსიმალური სიგანე 5500 მმ. კარის მიმმართველის დასამაგრებლად გვერდებიდან საჭიროა 85 მმ და ღიობის ზემოთ სჭირდება 120 მმ

სისტემა home-f

HOME-F-ის ზამბარები განთავსებულია ზემოთ და წინ. კარის მაქსიმალური წონა 295 კგ. მაქსიმალური სიგანე 6000 მმ. კარის მიმმართველის დასამაგრებლად გვერდებიდან საჭიროა 85 მმ და ღიობის ზემოთ სჭირდება 190 მმ